صاف

27°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۲۰%
باد: شمال، شمال غرب و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
یکشنبه ۲۶°درجه / ۳۶°درجه آفتابی
دوشنبه ۲۶°درجه / ۳۸°درجه آفتابی
سه شنبه ۲۷°درجه / ۳۹°درجه آفتابی
چهارشنبه ۲۹°درجه / ۴۲°درجه آفتابی
پنج شنبه ۳۰°درجه / ۳۹°درجه آفتابی