صاف

31°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۲۴%
باد: غرب، شمال غرب و ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت
جمعه ۲۸°درجه / ۴۱°درجه آفتابی
شنبه ۲۶°درجه / ۴۱°درجه آفتابی
یکشنبه ۳۰°درجه / ۴۰°درجه آفتابی
دوشنبه ۲۹°درجه / ۴۰°درجه آفتابی
سه شنبه ۳۰°درجه / ۴۰°درجه آفتابی