پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
الخميس, ۰۴ ذو الحجة ۱۴۳۹
Thursday, 16 August 2018

 

1
ردیف عنوان کتاب نویسنده مترجم / مصحح محل نشر ناشر تاریخ نشر
2
1 ایران در سپیده دم تاریخ جورج کامرون حسن انوشه تهران علمی و فرهنگی 1374
3
2 احیای فرهنگ در عهد آل بویه جوئل کرمر محمد سعید ختایی کاشانی تهران مرکز نشر دانشگاهی 1375
4
3 ایران و ترکان در روزگار ساسانی عنایت ال رضا   تهران علمی و فرهنگی 1374
5
4 اثر ( فصلنامه علمی - فرهنگی و هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی 1379
6
5 ابزار و الات رصد خانه مراغه سرفراز غزنی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
7
6 آثار ایران آندره گدار-مدا گدار- ماکسیم سیرو ابوالحسن سرو قد مقدم تهران انتشارات آستان قدس رضوی 1371
8
7 آثار ایران آندره گدار-مدا گدار- ماکسیم سیرو ابوالحسن سرو قد مقدم تهران انتشارات آستان قدس رضوی 1371
9
8 انحطاط و سقوط امپراطوری روم ادوارد گیبون فرنگیس شادمان ( غنایی ) تهران انتشارات علمی فرهنگی 1352
10
9 انحطاط و سقوط امپراطوری روم ادوارد گیبون فرنگیس شادمان ( غنایی ) تهران انتشارات علمی فرهنگی 1353
11
10 انحطاط و سقوط امپراطوری روم ادوارد گیبون فرنگیس شادمان ( غنایی ) تهران انتشارات علمی فرهنگی 1354
12
11 ایران از آغاز تا اسلام رومن گیریشمن محمد معین تهران انتشارات علمی فرهنگی 1374
13
12 ایران در زمان ساسانیان آرتور کریستین سن رشید یاسمی تهران دنیای کتاب 1375
14
13 الفتوح ( ابن اعثم کوفی ) ابومحمد احمد بن علی اعثم کوفی محمد حسن احمد مستوفی هروی تهران انتشارات علمی فرهنگی 1374
15
14 اساطیر و فرهنگ ایران دکتر رحیم عفیفی   تهران انتشارات توس 1374
16
15 ارزشهای پایدار در معماری ایرلن علی اکبر صارمی-تقی رادمهر   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
17
16 اثر ( فصلنامه علمی - فرهنگی و هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
18
17 امثال موزون در ادب فارسی رضا مودب بشیری   تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
19
18 اثر ( فصلنامه علمی - فرهنگی و هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
20
19 اشعار فارسی کاوشهای تخت سلیمان عبداله قوچانی   تهران مرکز نشر دانشگاهی 1371
21
20 ای اصفهان محمد علی جناب محمد رضا ریاضی تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
22
21 استحکامات دفاعی در ایران در دوره اسلامی ناصر پازوکی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
23
22 اسناد تصویری شهرهای ایرانی محمد مهریار-فرهاد مختاری-بهرام قدیری   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
24
23 افرین ها ، نیرنگها و پتیت ها و جز آن ماهیار نوابی -کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه دانشگاه پهلوی شیراز 1314
25
24 افرین ها ، نیرنگها و پتیت ها و جز آن ماهیار نوابی -کیخسرو جاماسب آسا   شیراز موسسه دانشگاه پهلوی شیراز 1314
26
25 ارداویرافنامه و ماتیکان یوشت فریان دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه دانشگاه پهلوی شیراز 1353
27
26 احوال و اثار طبری علی اکبر شهابی   تهران انتشارات دانشگاه تهران 1369
28
27 اندرزنامه ها و متن های خرده اوستا ماهیار نوابی -کیخسرو جاماسب آسا   شیراز موسسه دانشگاه پهلوی شیراز 1324
29
28 ایران در زمان ساسانیان آرتور کریستین سن رشید یاسمی تهران دنیای کتاب 1377
30
29 آثارالبلاد و اخبار العباد قزوینی-زکریا بن محمد بن محمود جهانگیر میرزا قاجار   موسسه انتشارات امیر کبیر 1373
31
30 انطاکیه ( در عصر تئودوسیوس کبیر) گل نویل داونی تورج سپهری تهران انتشارات نشر کتاب 1352
32
31 اقلیم پارس سید محمد تقی مصطفوی   تهران موسسه فرهنگی نشر اشاره 1375
33
32 اصالت و توالی ادبیات در غزلهای حافظ تحقیق از مسعود فرزاد   شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی 1353
34
33 آمریکا در جنگ وینستن چرچیل تورج فرازمند تهران انتشارات نیل 1347
35
34 آیین مردم هند ( ابن یمین ) به کوشش سید علی اصغر شریف زاده   تهران انتشارات علمی فرهنگی 1379
36
35 انسان و آب در ایران ( پژوهش مردم شناختی ) محمد میر شکرایی   تهران گنجینه ملی آب ایران 1380
37
36 آثار تاریخی تهران اماکن تبرکه سید محمد تقی مصطفوی     انجمن آثار و مفاخر و فرهنگی 1361
38
37 از آستارا تا استارباد (جلد پنجم ) دکتر منوچهر ستوده       1375
39
38 اقلیم پارس سید محمد تقی مصطفوی        
40
39 آثا تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز حسن نراقی       1374
41
40 از آستارا تا استارباد (جلد سوم) دکتر منوچهر ستوده       1374
42
41 از ایران چه می دانم ( 15 جلد ) نویسندگان مختلف   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1379
43
42 از آستارا تا استارآباد ( جلد چهارم ) دکتر منوچهر ستوده   تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1375
44
43 از آستارا تااستارآباد ( جلد دوم ) دکتر منوچهر ستوده   تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1374
45
44 آثار باستانی آذربایجان عبدالعلی کارنگ   تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1374
46
45 از آستارا تا استارآباد ( جلد اول ) دکتر منوچهر ستوده   تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1374
47
46 آثار و بناهای تاریخی خوزستان احمد اقتداری   تهران موسسه فرهنگی نشر اشاره 1375
48
47 اسبچه خزر به کوشش جلال میریان- شهرام درداری     سازمان میراث فرهنگی کشور 1379
49
48 اثر فصلنامه علمی فنی هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1381
50
49 بررسی های باستان شناسی قمرود میر عابدین کابلی   تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1378
51
50 بافنده کرد مسعود رحیمی   تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1377
52
51 بختیاریها ، بافته ها و نقوش فرحناز قاضیانی   تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1376
53
52 باستان شناسی و هنر ایران زیر نظر شورای نویسندگان   تهران انتشارات فرهنگ و هنر 1351
54
53 بخشی از وندیداد اوستایی با ترجمه و گزارش پهلوی ان دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1346
55
54 بخشی از وندیداد اوستایی با ترجمه و گزارش پهلوی ان دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1345
56
55 باج و برسم دکتر ماهیار نوابی و دکتر کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1330
57
56 بخش هایی از دینکرد دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1342
58
57 بندهشن ایرانی روایات امیداشاوهیشتان دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1354
59
58 بخش هایی از بندهشن هندی و فصلی از شایست و نا شایست دکتر ماهیار نوابی و دکتر کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1337
60
59 بخش هایی از بندهشن بزرگ و مینوی خرد، دینکرد و بهمن یشت دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1357
61
60 بندهشن ایرانی روایات امیداشاوهیشتان دکتر ماهیار نوابی و دکتر کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1355
62
61 بنیان منازل شورای کتاب سازمان رحیم رئیس نیا تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
63
62 بخارا- مجله فرهنگی ، هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
64
63 بخارا- مجله فرهنگی ، هنری     تهران سازمان میراث فرهنگی 1381
65
64 بختیاری ها ، بافته ها و نقوشفرحناز قاضیانی     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
66
65 بیشاپور- جلد دوم رومن گیریشمن اصغر کریمی تهران انتشارات وزارت فرهنگ و هنر 1378
67
66 باستان شناسی و هنر ایران زیر نظر شورای نویسندگان   تهران انتشارات وزارت فرهنگ و هنر 1351
68
67 بناهای عام المنفعه کاظم ملا زده- مریم محمدی   تهران انتشارات حوزه هنری 1379
69
68 پل های قدیمی ایران محمد علی مخلصی   تهران سازمان میراث فرهنگی  
70
69 پایتخت های ایران محمد یوسف کیانی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
71
70 پرسشنیها ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز  
72
71 پزوهشکده مردم شناسی( نخستین همایش نوروز 79 )     تهران سازمان میراث فرهنگی 1379
73
72 پیروزی( خاطرات جنگ جهانی دوم ) وینستن چرچیل تورج فرازمند تهران انتشارات نیل 1348
74
73 پژوهشنامه     تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
75
74 پژوهشنامه     تهران سازمان میراث فرهنگی 1381
76
75 تاریخ معماری و شهر سازی ایران مجموعه مقالات   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
77
76 تاریخ معماری و شهر سازی ایران مجموعه مقالات   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
78
77 تاریخ معماری و شهر سازی ایران مجموعه مقالات   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
79
78 تاریخ معماری و شهر سازی ایران مجموعه مقالات   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
80
79 تاریخ معماری و شهر سازی ایران مجموعه مقالات   تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
81
80 تاریخ و فرهنگ ایران محمد محمدی ملایری   تهران انتشارات توس 1375
82
81 تاریخ یعقوبی احمد بن ابی یعقوب محمد ابراهیم ایتی تهران انتشارات علمی فرهنگی 1374
83
82 تاریخ یعقوبی احمد بن ابی یعقوب محمد ابراهیم ایتی تهران انتشارات علمی فرهنگی 1374
84
83 تاریخ ایران از اغاز انقراض قاجاریه حسن پیر نیا و عباس اشتیانی   تهران اتشارات خیام 1375
85
84 تهران در تصویر ( جلد 2 ) یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
86
85 تاریخ نامه طبری محمد روشن   تهران نشر البرز 1373
87
86 تجدید حیات و تمدن در ایران باستان جورجینا هرمان مهرداد وحدتی تهران مرکز نشر دانشگاهی 1373
88
87 تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی محمد یوسف کیانی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
89
88 تاریخ نامه طبری محمد روشن   تهران نشر البرز 1373
90
89 تاریخ نامه طبری محمد روشن   تهران نشر البرز 1373
91
90 تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی برتولد اشپولر مریم میر احمدی تهران انتشارات علمی فرهنگی 1373
92
91 تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی برتولد اشپولر جواد فلاطوری تهران انتشارات علمی فرهنگی 1373
93
92 تخت سلیمان هانس هنینگ فون دراوستن و رودولف ناومان فرامرز نجد سمیعی تهران سازمان میراث فرهنگی 1373
94
93 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد چهارم ) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1368
95
94 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدسوم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1368
96
95 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلددوم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1368
97
96 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلداول) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
98
97 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدیازدهم ) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
99
98 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد دهم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
100
99 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدنهم ) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
101
100 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدهشتم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
102
101 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدهفتم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
103
102 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدششم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
104
103 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد دوازدهم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1368
105
104 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدپنجم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
106
105 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدسیزدهم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
107
106 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلدچهاردهم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
108
107 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد دپانزدهم) محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1369
109
108 تمدن ایران ساسانی ولادیمیر گریگورویچ لوکونین عنایت اله رضا تهران انتشارات علمی فرهنگی 1377
110
109 تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان احسان یار شاطر حسن انوشه تهران موسسه انتشارات امیر کبیر 1377
111
110 تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان احسان یار شاطر حسن انوشه تهران موسسه انتشارات امیر کبیر 1373
112
111 تاریخ امپراطوری هخامنشیان از کورش تا اسکندر جلد دوم ) پرفسور پی یر بریان مهدی سمساری تهران زریاب 1377
113
112 تاریخ امپراطوری هخامنشیان از کورش تا اسکندر جلداول) پرفسور پی یر بریان مهدی سمساری تهران زریاب 1377
114
113 تاریخ معماری و شهر سازی ایران باقر آیت اله زاده شیرازی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1379
115
114 تاریخ حبیب السیر ( جلد 4 ) غیاث الدین همام الدین الحسینی   تهران انتشارات خیام 1353
116
115 تاریخ روضه الصفا ناصری رضا قلی خان   تهران انتشارات کتابفروشی پیروز 1339
117
116 تاریخ روضه الصفا ناصری جلد 9 رضا قلی خان   تهران انتشارات کتابفروشی پیروز 1339
118
117 تاریخ شعر و ادبیات ایران شبلی نعمانی سید محمد تقی فخر داعی کیانی تهران انتشارات کتابفروشی ابن سینا 1335
119
118 تاریخ صنعت هانیز گارتمان حسن منوچهری - احمد تمدن تهران شرکت سهامی نشر اندیشه 1343
120
119 تاریخ الروضه الصفا میر محمد بن سید بهان الدینی   تهران انتشارات خیام  
121
120 تاریخ حبیب السیر ( جلد 2 ) غیاث الدین همام الدین الحسینی   تهران انتشارات خیام 1353
122
121 ترکستان نامه و.و.بارتولد کریم کشاورز تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1352
123
122 تاریخ روضه الصفا ناصری رضا قلی خان   تهران انتشارات کتابفروشی های مرکزی 1339
124
123 تاریخ روضه الصفا ناصری جلد 8 رضا قلی خان   تهران انتشارات کتابفروشی های مرکزی 1339
125
124 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد 5 محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1352
126
125 تاریخ زبان فارسی جلد 2 پرویز ناتل خانلری   تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1353
127
126 تاریخ زبان فارسی جلد 1 پرویز ناتل خانلری   تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1354
128
127 تاریخ طبری( تاریخ الرسل و الملوک جلد 5 محمد جریر طبری ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1352
129
128 تاریخ زبان فارسی جلد 1 پرویز ناتل خانلری   تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1354
130
129 تاریخ گیلان ملا عبدالفتاح فومنی گیلانی منوچهر ستوده تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1349
131
130 تاریخ زبان فارسی جلد 2 پرویز ناتل خانلری   تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1353
132
131 تذکره اختر احمد گرجی نژاد تبریزی   تبریز انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1343
133
132 تاریخ مازندران ملا شیخعلی گیلانی   تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 1352
134
133 تاریخ حبیب السیر جلد سوم غیاث الدین همام الدین الحسینی   تهران انتشارات کتابفروشی خیام 1353
135
134 تاریخ بافت قدیمی شیراز کرامت اله افسر   تهران نشر قطره 1374
136
135 تاریخ نهضت های فکری ایرانیان عبدالرفیع حقیقت   تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران 2536
137
136 تاریخ اشکانیان محمد حسن خان اعتمادالسلطنه   تهران انتشارات اطلس 1371
138
137 تاثیر معماری گنبد سلطانیه ایران در ساختمان گنبد سانت ماریا پرفسور پیروسان پائولزی دکتر رضا کسایی تهران سازمان میراث فرهنگی 1374
139
138 تاریخ سرزمین ایلام دکتر ناصر راد   تهران انتشارات ارغنون 1374
140
139 جایگاه فرهنگ چشمه علی ازرمیدخت اسفندیاری   تهران سازمان میراث فرهنگی  
141
140 تعزیه و تعزیه خوانی عنایت اله شهیدی   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1380
142
141 تاج محل حسین سلطان زاده   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1378
143
142 تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران ( جلد یکم ) دکتر ناصر تکمیل همایون   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1377
144
143 تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران ( جلد دوم ) دکتر ناصر تکمیل همایون   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1378
145
144 خلاصه تاریخ هنر پرویز مرزبان   تهران انتشارات علمی فرهنگی 1374
146
145 خرده اوستا با ترجمه پهلوی آن مینوی خرد ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز  
147
146 چغازنبیل جلد 4 ادیت پورادا اصغر کریمی تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
148
147 چغازنبیل جلد 2 رومن گیریشمن اصغر کریمی تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
149
148 چغازنبیل جلد سوم م.ج.استیو اصغر کریمی تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
150
149 چند دعا و نیرنگ و باج و یشت ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز 1323
151
150 چیستان نامه دزفولی سید محمد علی امام اهوازی   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1379
152
151 چکیده گزارشهای مردم شناسی     تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1380
153
152 چکیده گزارشهای مردم شناسی     تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1381
154
153 دستورهای دینی آیین باج پاچیم درون ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 2535
155
154 دستنویس های پهلوی ارداویرافنامه - بندهشن دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1348
156
155 دینکرت ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 2535
157
156 دینکرت ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 2535
158
157 دنباله تاریخ طبری غریب بن سعد قرطبی ابوالقاسم پاینده تهران انتشارات اساطیر 1354
159
158 دینکرت کتاب پنجم تا نهم ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1322
160
159 داستان گرشاسب تهمورس و جمشید گلشاه ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 2535
161
160 دستنویس های پهلوی ( پژوهش های ایرانی ) ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1336
162
161 دزفول حسنعلی پور علی   تهران انتشارات افروز  
163
162 دانشنامه جهان اسلام ( 5 ) زیر نظر غلامعلی حداد عادل   تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی 1379
164
163 دانشنامه جهان اسلام ( 2 ) زیر نظر غلامعلی حداد عادل   تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی 1375
165
164 دانشنامه جهان اسلام (4 ) زیر نظر غلامعلی حداد عادل   تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی 1377
166
165 دانشنامه جهان اسلام ( 3 ) زیر نظر غلامعلی حداد عادل   تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی 1378
167
166 دانشمندان و سخن سرایان فارس( 3 ) محمد حسین رکن زاده   تهران کتابفروشی های اسلامیه و خیام 1339
168
167 دانشمندان و سخن سرایان فارس( 5 ) محمد حسین رکن زاده   تهران کتابفروشی های اسلامیه و خیام 1340
169
168 دانشمندان و سخن سرایان فارس(1 ) محمد حسین رکن زاده   تهران کتابفروشی های اسلامیه و خیام 1337
170
169 دانشمندان و سخن سرایان فارس( 2 ) محمد حسین رکن زاده   تهران کتابفروشی های اسلامیه و خیام 1338
171
170 دانشمندان و سخن سرایان فارس( 4 ) محمد حسین رکن زاده   تهران کتابفروشی های اسلامیه و خیام 1340
172
171 رساله توضیح المسائل با اضافات فاضل لنکرانی   تهران   1375
173
172 روایات پهلوی 1 و دادستان دینیک و روایات پهلوی 2 دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1347
174
173 ریچارد نلسون فرای ماهیار نوابی   شیراز موسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1339
175
174 راهنمای نمایشگاه دشت لوت     تهران   1351
176
175 ریحانه الادب میرزا محمد علی مدرس   تهران انتشارات کتابفروشی خیام  
177
176 روزگار اندیشه ها مشفق کاظمی   تهران انتشارات ابن سینا 1350
178
177 ریحانه الادب جلد اول میرزا محمد علی مدرس   تهران انتشارات کتابفروشی خیام  
179
178 ریحانه الادب جلد 6 میرزا محمد علی مدرس   تهران انتشارات کتابفروشی خیام  
180
179 روایات پهلوی ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه انتشارات دانشگاه پهلوی 1352
181
180 روایات پهلوی ماهیار نوابی - کیخسرو جاماسب اسا   شیراز موسسه انتشارات دانشگاه پهلوی 1352
182
181 ریحانه الادب (2 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
183
182 ریحانه الادب (4) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
184
183 ریحانه الادب (1 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
185
184 ریحانه الادب (3 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
186
185 ریحانه الادب (6 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
187
186 ریحانه الادب (8 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
188
187 ریحانه الادب (4 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
189
188 ریحانه الادب (8 ) میرزا محمد علی مدرس   تهران چاپخانه شفق  
190
189 راهنمای بازیهای ایران ثریا قزل ایاق   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1379
191
190 راهنمای بزرگداشت میراث فرهنگی     تهران معاونت معرفی و آموزش 1380
192
191 زواره دکتر علی غفاری   تهران دفتر پژوهش های فرهنگی 1379
193
192 سفالینه های سلطان اباد فائق توحیدی   تهران میراث فرهنگی 1380
194
193 سفالینه های مینایی فرزانه قائینی   تهران میراث فرهنگی 1380
195
194 سیلک کاشان رومن گیریشمن اصغر کریمی تهران میراث فرهنگی 1379
196
195 سخن پیر قدیم ( ضرب المثل های بیرجندی ) غلامعلی سرمد   تهران میراث فرهنگی 1376
197
196 سلطنت قباد و ظهور مزدک آرتور رافائل کریستین سن احمد بیر شک تهران کتابخانه طهوری 1374
198
197 سفال ایران در دوره اشکانی ارنی هرنیک حمیده چوبک تهران میراث فرهنگی 1376
199
198 سفید روی سیمین لک پور   تهران میراث فرهنگی 1375
200
199 سبک شناسی هنر معماری ج.هوگ - هاندی مارتن پرویز ورجاوند تهران انتشارات علمی فرهنگی 1375
201
200 فرهنگ یک جلدی فارسی - انگلیسی سلیمان چیدم   تهران فرهنگ معاصر 1374
202
201 فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی محمد رضا باطنی   تهران فرهنگ معاصر 1371
203
202 فرهنگ مردم کوهپایه ساوه عبداله سالاری   تهران سازمان میراث فرهنگی 1379
204
203 فصلنامه علمی و فرهنگی ( میراث فرهنگی )     تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
205
204 فرهنگ غفاری ( فارسی به فرانسه ) جلد چهارم امیرجلال الدین غفاری   تهران انتشارات دانشگاه تهران  
206
205 فرهنگ غفاری ( فارسی به فرانسه ) جلد پنجم امیرجلال الدین غفاری   تهران انتشارات دانشگاه تهران 1336
207
206 فصلنامه علمی و فرهنگی ( میراث فرهنگی )     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
208
207 فرهنگ کردی " آ - ب " م . اورنگ   تهران موسسه مطالعات دانشگاه مک گیل 1352
209
208 فرهنگ کردی " آ - ب " م . اورنگ   تهران دفتر کتابخانه ملی 1347
210
209 فرهنگ کردی " پ - ت" م . اورنگ   تهران دفتر کتابخانه ملی 1348
211
210 فرهنگ رشیدی محمد عباسی   تهران انتشارات کتاب فروشی بارانی  
212
211 فرهنگ کرمانی منوچهر ستوده   تهران انتشارات فرهنگ ایران زمین 1335
213
212 فرهنگ غفاری( جلد اول ) امیرجلال الدین غفاری   تهران انتشارات دانشگاه تهران 1335
214
213 فرهنگ کردی " پ - ت" م . اورنگ   تهران دفتر کتابخانه ملی 1348
215
214 فرهنگ غفاری ( جلد ششم ) امیرجلال الدین غفاری   تهران انتشارات دانشگاه تهران 1336
216
215 فرهنگ غفاری ( جلد سوم ) امیرجلال الدین غفاری   تهران انتشارات دانشگاه تهران 1336
217
216 فن آوری تاق دولان بزنوال سید محسن حبیبی تهران سازمان میراث فرهنگی 1379
218
217 فهرست ده سال انتشارات سازمان میراث فرهنگی     تهران سازمان میراث فرهنگی 1377
219
218 فرهنگ موسیقی ایرانی بهروز وجدانی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
220
219 فرهنگ موسیقی ایرانی بهروز وجدانی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
221
220 فصلنامه معماری و فرهنگ 1     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1378
222
221 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 2 و 3 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1378
223
222 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 4 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379
224
223 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 5 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379
225
224 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 6 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379
226
225 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 7 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379
227
226 فصلنامه معماری و فرهنگ ( شماره 8 )     تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379
228
227 فهرست عکس ها و طرح های نمایشگاه     تهران میراث فرهنگی 1381
229
228 گزارش های دومین مجمع سالانه کاوشهای باستان شناسی ایران فیروز باقرزاده   تهران مرکز باستان شناسی ایران 1353
230
229 گردشگری     تهران   1380
231
230 گزارش های دومین مجمع سالانه کاوشهای باستان شناسی ایران زیر نظر فیروز باقرزاده   تهران انتشارات مرکز باستان شناسی ایران 1353
232
231 گویش و ادبیات فرهنگ مردم سیراوی و دیلم اله کرم سیراوی   تهران موسسه فرهنگی انتشارات پازینه 1380
233
232 گنجنامه     تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
234
233 گزارش مقدماتی مطالعات فلز کاری و معدن کاری کهن     تهران سازمان میراث فرهنگی 1381
235
234 کازرون در آیینه فرهنگ منوچهر مظفریان   شیراز انتشارات نوید شیراز 1373
236
235 کتاب شناسی هنر ایران قبل از اسلام گردآورنده : آرین آزموده   تهران دانشگاه فارابی 2536
237
236 کتابنامه بازار زیرنظر : محمد عبداله زاده   تهران بنیاد دائره المعارف و سازمان میراث فرهنگی 1372
238
237 کوی سرخاب ترین مقبره الشعراء سید ضیاء الدین سجاد   تهران بنیاد دائره المعارف و سازمان میراث فرهنگی 1375
239
238 کتابشناسی انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور     تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1374
240
239 کردستان     تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1381
241
240 کاتولگ     تهران ارشاد اسلامی 1378
242
241 میراث باستانی ایران ریچارد فرای مسعود رجب نیا تهران علمی فرهنگی 1373
243
242 موزه ایران باستان     تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1360
244
243 مجله باستان شناسی     تهران اداره کل باستان شناسی کشور 1338
245
244 مهر و داغ بر خرمن و دام محمد میرشکرائی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1378
246
245 موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران مازیار اشرفیان بناب   تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
247
246 معجم البلدان یاقوت حموی بغدادی علینقی منزوی تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
248
247 معرق روی چوب مینو کریم نیا   تهران سازمان میراث فرهنگی 1375
249
248 مجموعه دروس باستان شناسی ماد ، هخامنشی ، اشکانی و ساسانی علی اکبر سرفراز حسین محسنی ، محمدجعفرسروقدی تهران انتشارات مارلیک 1375
250
249 مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران دکتر عزت اله نگهبان   تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
251
250 موزه ها     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
252
251 موزه ها     تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
253
252 مسجد جامع اصفهان اوژن گالدیری عبداله جبل عاملی تهران سازمان میراث فرهنگی 1370
254
253 مفرغهای قابل تاریخ گذاری لرستان و کرمتنشاه پتر کالمایر محمد عاصی تهران سازمان میراث فرهنگی 1376
255
254 متن کامل اوستایی و پهلوی یسنا و دعاهای مربوط به آن دکتر ماهیار نوابی   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز  
256
255 ماهیار نوابی مجموعه مقالات ( جلد 1 ) محمود طاووسی   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1350
257
256 ماتیکان هزار دستان رستم و هو و جز آن ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1331
258
257 متن اوستا و پهلوی سی روزه کوچک ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1338
259
258 متن های اوستایی و پهلوی آفرین زرتشت ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1333
260
259 متن کامل اوستایی و پهلوی یسنا و دعاهای مربوط به آن ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز  
261
260 متن اوستایی و پهلوی گزیده گاهان ها دخت ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1311
262
261 ماتیکان هزار دستان و چهار اندرز نامه ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1329
263
262 متن ناقص از بند هش ، خوشیکاری دیدکان و جز آن ماهیار نوابی-دکترکیخسرو جاماسپ   شیراز موسسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز 1327
264
263 معماری و تزیینات اسلامی درک هیل/اولگ گرابر مهرداد وحدتی تهران انتشارات علمی و فرهنگی 1375
265
264 معماری ( هنرهای ایران )     تهران   1377
266
265 موزه ها       سازمان میراث فرهنگی 1375
267
266 مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی ( جلد 2 )     شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی  
268
267 مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی ( جلد 1 )     شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی 1357
269
268 مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی ( جلد 2 )     شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی 1358
270
269 مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی ( جلد 2 )     شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی 1353
271
270 موزه داری نوشین دخت نفیسی   تهران سازمان میراث فرهنگی 1380
272
271 میراث باستانی ایران ریچارد فرای مسعود رجب نیا تهران انتشارات علمی و فرهنگی 1373
273
272 مجموعه مقالات نخستین همایش باستان شناسان جوان     تهران معاونت معرفی و آموزش 1379
274
273 مجموعه مقالات مردم شناسی ایران پژوهش سید علی اصغر شریعت زاده   تهران موسسه فرهنگی انتشارات پازینه 1379
275
274 مقدمه بر تاریخ علم ( جلد دوم )   غلامحسین صدری افشار تهران انتشارات شورای علمی کشور 2537
276
275 مقدمه بر تاریخ علم ( جلد اول ) جورج سارتون غلامحسین صدری افشار تهران انتشارات شورای علمی کشور 1353
277
276 مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران عزت اله نگهبان   تهران سازمان میراث فرهنگی کشور 1376
278
277 میراثهای تمدن ایرانی در سرزمین های آسیایی بشر پرویز ورجاوند   تهران سازمان میراث فرهنگی کشور  
279
278 مجموعه قوانین و مقررات آئین نامه ها و بخشنامه های میراث فرهنگی کشور به کوشش : یونس صمدی   تهران معاونت معرفی و آموزش 1376
280