پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
الخميس, ۰۴ ذو الحجة ۱۴۳۹
Thursday, 16 August 2018


پایگاه پژوهشی بیشاپور با در اختیار قرار داشتن نیروهای متخصص سعی بر ان داشته تا ظرفیت های نظارتی خود را به منظور ارائه خدمات تخصصی به شهرستان گسترش دهد و مستند نگاری ، آسیب شناسی ،آسیب نگاری و ارائه طرح مرمتی آثار تاریخی شهرستان کازرون را در حیطه عملیات های اجرایی خود قرار داده است.

کارگاه های مرمتی شهرستان کازرون:

- کارگاه مرمت بازار تاریخی کازرون راسته بازار ابافتح( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت آتشکده جره ( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت برج تاریخی کمارج و بقعه تاریخی شیخ ابوالسحاق کازرونی ( قدمت : اعتبار : 200 میلیون ریال )