صاف

20°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۲۵%
باد: شرق و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
سه شنبه ۱۷°درجه / ۲۸°درجه آفتابی
چهارشنبه ۲۰°درجه / ۳۰°درجه آفتابی
پنج شنبه ۲۱°درجه / ۳۱°درجه آفتابی
جمعه ۲۱°درجه / ۳۱°درجه آفتابی
شنبه ۲۱°درجه / ۲۸°درجه آفتابی