رگبار

11°درجه

بیشاپور

رگبار
رطوبت: ۴۲%
باد: جنوب شرق و ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت
یکشنبه ۲°درجه / ۱۱°درجه آفتابی
دوشنبه ۵°درجه / ۱۶°درجه آفتابی
سه شنبه ۱۰°درجه / ۱۷°درجه اکثرا ابری
چهارشنبه ۱۰°درجه / ۱۸°درجه تا قسمتی ابری
پنج شنبه ۱۰°درجه / ۱۹°درجه اکثرا آفتابی