صاف

26°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۴۱%
باد: شمال شرق و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
یکشنبه ۳۰°درجه / ۳۹°درجه طوفان
دوشنبه ۲۸°درجه / ۳۹°درجه آفتابی
سه شنبه ۲۷°درجه / ۴۰°درجه آفتابی
چهارشنبه ۲۷°درجه / ۳۸°درجه آفتابی
پنج شنبه ۲۷°درجه / ۳۷°درجه آفتابی