صاف

31°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۱۹%
باد: غرب و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
سه شنبه ۲۹°درجه / ۴۱°درجه آفتابی
چهارشنبه ۳۰°درجه / ۴۲°درجه آفتابی
پنج شنبه ۳۱°درجه / ۴۲°درجه آفتابی
جمعه ۳۰°درجه / ۴۰°درجه آفتابی
شنبه ۲۹°درجه / ۴۰°درجه آفتابی